Visie en aanbod

Visie en aanbod

 

Vanuit mijn rol binnen Essential Movements richt ik mij op een drietal poten, die te samen jou thuis mogen brengen bij jezelf. Een WELKOM THUIS! Een diep verlangen van mij, dat ik iedereen toe wens en waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. Of je nu jong of oud bent..

Want wie thuiskomt bij zich zelf kan overal zijn.

De drie poten voor een welkom thuis bestaan voor mij uit:

1 aandacht voor jouw persoonlijk leiderschap. Hoe bewust ben jij je van jezelf, jouw fysiek, energetische, mentale en spirituele ZIJN? Van al jouw kwaliteiten en talenten, maar ook je schaduwzijdes? Dit alles te samen, dat jou tot jouw unieke Ik maken? Hierbij kan ik je o.a. ondersteunen middels (therapeutische kinder/tiener) yoga, mindfulness, bewustzijnstraining en versterking van jouw innerlijke kracht, door gesprek, training, coaching of andere invulling die aansluit bij jouw vraag. Maar in het bijzonder ook door het werken met IEMT, (Integral Eye Movement Therapy). Welke jouw kan ondersteunen en helpen bij het verwerken van specifieke stressbronnen, trauma’s en andere ongewenste, negatieve, vaak terugkerende emoties, die jou belemmeren om in je kracht te staan en het leven te leiden zoals het bedoeld is. (Voor meer info, klik hier iemt.)

 

2 Vanuit een holistische visie, (waarbij ik uit ga dat alles met elkaar verbonden                                                                    is en van invloed op elkaar is,) en als contextuele therapeut richt ik mij op de verbinding van jou als individu in het grote geheel. Zowel binnen jouw familiecontext als de invloed van het universum. Het is van belang om je te realiseren welke invloeden  jouw gezin van herkomst, de vorige generaties, hebben op je toekomstige relaties, jouw kinderen en kleinkinderen. Bewustwording van jouw plek, rollen, patronen en overtuigingen, maken dat je meer vanuit eigenheid kunt kiezen welke weg en verbindingen je aan wilt gaan. Dit geeft ruimte en kracht.

 

3 Als derde poot ervaar ik het als grote meerwaarde om ook je daadwerkelijke woonplek, je huis, plek, waar dan ook, mee te nemen in je zoektocht naar innerlijke kracht, rust en verbondenheid. Hoe bewuster jij je ook hier bent van de invloed van bestaande energieën, invloeden, hoe beter je deze ook zelf in de hand kunt nemen. Door te werken met de instrumenten van uit de FENG Shui, vallen puzzelstukjes op zijn plek. Kom je vooruit. Want, “Zoals jij is je huis en zoals je huis, ben Jij”.

Door aan al deze gebieden aandacht te schenken, zul jij je steeds meer thuis voelen bij jezelf en daarmee plek kunnen innemen in de wereld om je heen.

Dat proces ondersteun ik heel graag.

Dit kan via individuele coaching, workshops, training, yoga en mindfulness en/of een Feng Shui analyse. Gericht op het individu, maar ook in de verbinding.

En niet alleen in verbinding met mij, maar bovenal ook met mijn collega’s van Essential Movements. WIj gaan uit van de kracht van samen, dus verwijzen we in jouw belang, graag naar elkaar door. Kom ervaren, kom voelen, en ontdek wat wij samen voor jou en je gezin kunnen betekenen.

http://www.essentialmovements.nl

of onze facebookpagina’s

https://www.facebook.com/essentialmovementsvalkenburg/

https://www.facebook.com/welkomthuis.coach/

 

Voor meer informatie over Fengs Shui, kijk even op de bladzijde die daarover gaat en de specifieke mogelijkheden!

 

 

FENG SHUI

Hier vertel ik je graag meer over Conceptual* Feng Shui. Het is een van “de poten die ik inzet. Een van de ingangen waarop je naar je zelf kunt kijken. Dat is de ingang via je huis. Je leest hier wat Feng Shui voor jou kan betekenen.
Feng Shui is een hele oude Oosters wijsheid, gebaseerd op tal van principes die worden toegepast om de samenhang tussen de mens en zijn woonomgeving te duiden.
Om zo meer harmonie, comfort en balans te kunnen creëren in het leven.
Door je hiervan bewust te worden kun je gaan ontdekken dat je huis niet enkel een stel muren met een dak is, maar kun je het gaan zien als een natuurlijk organisme dat jou weerspiegelt en in het gunstigste geval jou dient!

Jouw huis heeft je wat te vertellen 🙂 Wil je horen wat?

Andersom kan Feng Shui je bij tal van blokkades die jij ondervindt in jouw persoonlijke leven; je huis of familie/werk helpen dit weer beter te stroomlijnen, zodat de levensenergie Chi weer vrijelijk kan stromen.
Binnen de Conceptuele Feng Shui werken we zogezegd met een aantal principes. Het gaat om de Chi die stroomt ( wind en water) en de uitnodiging om deze in je huis te harmoniseren. Het instrument is gebaseerd op het Yin en Yang principe. Die altijd samen zijn en op elkaar inwerken. (polariteit principe in tegenstelling tot een dualiteitsprincipe)

Een middel om een en ander te duiden is volgens de vijf elementen (water, hout, vuur, aarde metaal)
Deze verbeelden de kwaliteit van de energie. Ze zijn onderling op elkaar van invloed. In elk huis (én in elke mens), zijn deze elementen terug te vinden en vertellen ze een persoonlijk uniek verhaal.

Om een plattegrond van een huis/gebouw te interpreteren, maken we in de Feng Shui gebruik van de Ba Gua. Dit is een magisch vierkant (bestaande uit 9 vakken), waarbinnen de elementen een plek krijgen volgens een logisch geordend geheel. Het is zo geordend, dat de Chi het beste kan stromen om zo de balans tussen yin en yang te optimaliseren.

De 9 gebieden vertegenwoordigen 9 belangrijke levensaspecten. Binnen het huis hebben alle verschillende plekken een typische functie. Door naar dit geheel in de Ba Gua te kijken kan informatie verkregen worden of er sprake is van harmonie of conflicten in je huis.

Door een analyse te maken van het huis, kan er (in)zicht verschaft worden in de energetische en fysieke binnen werelden van iemand en de inrichting van het huis zelf.

 

Als extra dementie voegen we in de analyse ook een Nine Star Ki profiel toe. Vanuit het Oosterse denken, zijn de vijf elementen ook in iemands persoonlijkheid terug te vinden. Jouw geboorte jaar, maand en dag bepalen jouw elementen. Deze vertellen iets over wie je bent. Dit is van invloed op je zelf, je huis je omgeving, je partner, kinderen etc. Bewust zijn en kennis van je persoonlijk profiel helpen je om meer te begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en geven je handvatten om (andere) keuzes te maken. Hierdoor kun je letterlijk beter afgestemd jouw plek in nemen.

Als Conceptuele* Feng Shui adviseur maak een analyse van jou en je huis en geef ik advies over de Chi, indeling en functies om deze zoveel mogelijk te optimaliseren. Aan jou als bewoner is daarna de keuze welke acties jijzelf gaat uitvoeren.

T.a.v. de diepere lagen, bestaat er de mogelijkheid na het Feng Shui consult/analyse binnen de coaching verder te werken op de persoonlijke lagen en met nog andere brillen naar jouw verhaal te kijken.

Nieuwsgierig geworden naar wat jouw huis jou te vertellen heeft?
Maak gerust een afspraak, dan vertel ik je meer over de mogelijkheden.

Conceptuele* heeft betrekking op het feit dat ik geleerd heb om de oude kennis en kunde vanuit de Feng Shui, die gebaseerd is op heel veel (Oosterse)regels en gebruiken, hanteerbaar te maken voor onze Westerse wereld, zodat deze bruikbaar en toepasbaar is in onze huizen en omgeving.