Feng Shui & Nine Star Ki

Feng Shui & Nine Star Ki

Op deze pagina vertel ik je graag meer over Conceptual* Feng Shui. Het is een van “de poten die ik inzet. Een van de ingangen waarop je naar je zelf kunt kijken. Dat is de ingang via je huis. Je leest hier wat Feng Shui voor jou kan betekenen.

Feng Shui is een hele oude Oosters wijsheid, gebaseerd op tal van principes die worden toegepast om de samenhang tussen de mens en zijn woonomgeving te duiden.
Om zo meer harmonie, comfort en balans te kunnen creƫren in het leven.
Door je hiervan bewust te worden kun je gaan ontdekken dat je huis niet enkel een stel muren met een dak is, maar kun je het gaan zien als een natuurlijk organisme dat jou weerspiegelt en in het gunstigste geval jou dient!

Jouw huis heeft je wat te vertellen šŸ™‚ Wil je horen wat?

Andersom kan Feng Shui je bij tal van blokkades die jij ondervindt in jouw persoonlijke leven; je huis of familie/werk helpen dit weer beter te stroomlijnen, zodat de levensenergie Chi weer vrijelijk kan stromen.
Binnen de Conceptuele Feng Shui werken we zogezegd met een aantal principes. Het gaat om de Chi die stroomt ( wind en water) en de uitnodiging om deze in je huis te harmoniseren. Het instrument is gebaseerd op het Yin en Yang principe. Die altijd samen zijn en op elkaar inwerken. (polariteit principe in tegenstelling tot een dualiteitsprincipe)
Een middel om een en ander te duiden is volgens de vijf elementen (water, hout, vuur, aarde metaal)
Deze verbeelden de kwaliteit van de energie. Ze zijn onderling op elkaar van invloed. In elk huis (Ć©n in elke mens), zijn deze elementen terug te vinden en vertellen ze een persoonlijk uniek verhaal.

Om een plattegrond van een huis/gebouw te interpreteren, maken we in de Feng Shui gebruik van de Ba Gua. Dit is een magisch vierkant (bestaande uit 9 vakken), waarbinnen de elementen een plek krijgen volgens een logisch geordend geheel. Het is zo geordend, dat de Chi het beste kan stromen om zo de balans tussen yin en yang te optimaliseren.
De 9 gebieden vertegenwoordigen 9 belangrijke levensaspecten. Binnen het huis hebben alle verschillende plekken een typische functie. Door naar dit geheel in de Ba Gua te kijken kan informatie verkregen worden of er sprake is van harmonie of conflicten in je huis.

Door een analyse te maken van het huis, kan er (in)zicht verschaft worden in de energetische en fysieke binnen werelden van iemand en de inrichting van het huis zelf.

Als extra dementie voegen we in de analyse ook een Nine Star Ki profiel toe. Vanuit het Oosterse denken, zijn de vijf elementen ook in iemands persoonlijkheid terug te vinden. Jouw geboorte jaar, maand en dag bepalen jouw elementen. Deze vertellen iets over wie je bent. Dit is van invloed op je zelf, je huis je omgeving, je partner, kinderen etc. Bewust zijn en kennis van je persoonlijk profiel helpen je om meer te begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en geven je handvatten om (andere) keuzes te maken. Hierdoor kun je letterlijk beter afgestemd jouw plek in nemen.

Als Conceptuele* Feng Shui adviseur maak een analyse van jou en je huis en geef ik advies over de Chi, indeling en functies om deze zoveel mogelijk te optimaliseren. Aan jou als bewoner is daarna de keuze welke acties jijzelf gaat uitvoeren.

T.a.v. de diepere lagen, bestaat er de mogelijkheid na het Feng Shui consult/analyse binnen de coaching verder te werken op de persoonlijke lagen en met nog andere brillen naar jouw verhaal te kijken.

Nieuwsgierig geworden naar wat jouw huis jou te vertellen heeft?
Maak gerust een afspraak, dan vertel ik je meer over de mogelijkheden.

*Conceptuele Feng Shui, is een vorm van Feng Shui die gebaseerd is op de hele oude basis kennis en kunde van de Feng Shui. In de loop der tijd (eeuwen) zijn er verschillende vormen en stromingen van Feng Shui ontstaan, die elk vanuit hun eigen visie informatie geven. Deze Conceptuele vorm van Feng Shui is gebaseerd op de eerste natuurlijke basisprincipes van Feng Shui en nu vertaald naar onze Westerse wereld. Hierdoor is hij bruikbaar en toepasbaar binnen onze huizen en leefomgeving.